Contact Us

Cysylltwch a Ni

 

 

Subscribe to our monthly e-bulletin
Cofrestrwch ar gyfer ein e-fwletin misol

Sign up to our e-bulletin, delivered to your inbox monthly, for news, updates, and useful information that you’ll need to know over the next month.

Cofrestrwch ar gyfer ein e-fwletin, sydd yn cael eu ddosbarthu i’ch mewnflwch yn fisol, ar gyfer newyddion, diweddariadau, a gwybodaeth defnyddiol y bydd angen i chi wybod dros y mis nesaf.  

Subscribe

* indicates required

If you would like to contact us to find out more about the Llanrhian Connected Community project, who to contact if you’d like advice or support, or how to become a community volunteer you can do so:

Os hoffech chi gysylltu â ni i ddarganfod mwy am y prosiect Cymuned Gysylltiedig Llanrhian, gyda phwy i gysylltu os ydych chi’n hoffi cyngor neu gefnogaeth, neu sut i ddod yn wirfoddolwr cymunedol gallwch chi wneud hynny:

Email / E-bost:  croeso@connectedcommunity.wales

Phone your Link Officers / ffoniwch eich Swyddogion Cyswllt:

Nia Jenkins: 07867475846
Delyth Jenkins: 07900292102

Or through our Facebook page / trwy ein tudalen Facebook:  @llanrhianconnectedcommunity