Community News
Newyddion Cymdeithasol

 

Click the image to read a digital version of the May 2023 edition of Llais Rhian.

Cliciwch i ddarllen fersiwn digidol o rhifyn mis Mai 2023 o Llais Rhian.

COMING SOON! YN DOD YN FUAN!

We’re working on uploading past editions of our beloved newspaper, but this will take some time, so please bear with us.

Rydym yn gweitho’n galed i uwchlwytho rhifynnau blaenorol o’n papur newydd anwyl, ond fe wnaeth hwn gymryd amser, felly daliwch ymlaen.

To volunteer to be part of the team at Llais Rhian, please email us at croeso@connectedcommunity.wales

I wirfoddoli i fod yn rhan o’r tim gyda Llais Rhian, e-bostiwch ni at croeso@connectedcommunity.wales

Latest News
Newyddion Diweddaraf

Here’s what’s been happening in our community lately.  If you’d like to be a community contributor, please email niajenkins@hotmail.com

Dyma beth sydd wedi bod yn digwydd yn ein cymuned yn ddiweddar. Os hoffech chi fod yn gyfrannwr cymunedol, e-bostiwch niajenkins@hotmail.com

The GTI Classic Car Run and Show 2021

The GTI Classic Car Run and Show 2021

If the revving engine of a vintage vehicle sets your heart racing then Trefin is the place to be in mid-September! Gwelliant Trefin Improvements are thrilled to announce that the now-annual Classic Car and Bike Run & Show is back on the 18th of September 2021. ...